ஏஏடி டோஸ்ட்மாஸ்டர் கழகம்

ஏஏடி அங்கத்தவர்களின் தலைமைத்துவ மற்றும் தொடர்பாடல் திறன்களை மேம்படுத்த உதவும் சர்வதேச டோஸ்ட்மாஸ்டர்களுக்கு இணையான டோஸ்ட்மாஸ்டர் கழகம் ஆகும். நாம் சர்வதேச டோஸ்ட்மாஸ்டர்களின் பகுதி -01 பிரிவு  மாவட்டம் 82, 13வது பிராந்தியத்துடன் தொடர்புடைய முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒருவராக இருக்கின்றோம்.

 

ஏஏடி அங்கத்தவர்களின் தலைமைத்துவ மற்றும் தொடர்பாடல் திறன்களை மேம்படுத்த உதவும் சர்வதேச டோஸ்ட்மாஸ்டர்களுக்கு இணையான டோஸ்ட்மாஸ்டர் கழகம் ஆகும். நாம் ஏஏடிஎஸ்எல் டோஸ்ட்மாஸ்டர் கழகம் ஜுன் 30இ 2009 அன்று சாசனத்தலைவர் டிடிஎம் லெஸ்டர் அப்போன்சோ தலைமையில் ஏஏடி இலங்கை ஆளுகை சபையின் ஆசீர்வாதத்துடன் பட்டயப்படுத்தப்பட்டது. .


டோஸ்ட்மாஸ்டர் அரங்கில் அவர்களின் சிறந்த செயல்திறனுக்காக ஒரு கிளப் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை காப்பகப்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குறுகிய காலப்பகுதியில் 11 வெற்றிகரமான தலைவர்களின் தலைமையில் இந்த கிளப் தலைமை வகித்தது.முதல் ஆண்டிலேயே கிளப் புகழ்பெற்ற கிளப் அந்தஸ்தை வென்றது, இரண்டாம் ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புகழ்பெற்ற கிளப் அந்தஸ்தையும், மூன்றாம் ஆண்டு முதல் புகழ்பெற்ற தலைவர்களைக் கொண்ட கிளப் அந்தஸ்தையும் கடந்த ஆண்டு வரை வென்றது. கிளப்பின் தற்போதைய உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 46 ஆகும், மேலும் கிளப் முழுவதும் நல்ல நிலை கொண்ட ஒரு கிளப்பாக இருக்க தேவையான எண்ணிக்கையை அடையவும் பராமரிக்கவும் முடிந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் கிளப் மூன்று புகழ்பெற்ற டோஸ்ட்மாஸ்டர்களை உருவாக்கியது மற்றும் 2017/2018 ஆம் ஆண்டில் மாவட்டம் 82 இன் இரண்டாவது (2 வது) சிறந்த கிளப்பாக மாறியது மற்றொரு சாதனை.நாம் சர்வதேச டோஸ்ட்மாஸ்டர்களின் பகுதி நு-01 பிரிவு நுஇ மாவட்டம் 82இ 13வது பிராந்தியத்துடன் தொடர்புடைய முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒருவராக இருக்கின்றோம்.

 

எங்கள் நோக்கம்:

உறுப்பினர்கள் தகவல் தொடர்பு மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களை வளர்க்கவும;, இதன் விளைவாக அதிக தன்னம்பிக்கை மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி ஏற்படுத்த நாங்கள் ஆதரவு மற்றும் நேர்மறையான கற்றல் அனுபவத்தை வழங்குகிறோம்.

கடந்த காலத் தலைவர்கள்

 • 2009/2010 - டிடிஎம் லெஸ்டர் அப்போன்சோ
 • 2010/2011 - டி.எம்.பிரசன்ன சமரகூன்
 • 2011/2012 - டி.டி.எம் குணசேகர ரத்நாயக்க
 • 2012/2013 - டி.டி.எம் சந்தியா அதுகோரல
 • 2013/2014 - டி.எம்.அஷ்ராஃப் ஜுஹைர்
 • 2014/2015 - டி.எம்.ஜே.விஜேந்திரன்
 • 2015/2016 - டி.எம்.பபுகுமார்
 • 2016/2017 - டி.எம்.கபில ஜீவந்த
 • 2017/2018 - டி.எம்.ஜீவன பிரதீப்
 • 2018/2019 - டி.எம் கசுன் விஜெட்டிலகே
 • 2019/2020 - டி.எம்.தம்மிக பிரியங்கனி

 

எங்களைத் தேடுங்கள்:

https://www.aatsltoastmasters.org/

 

எங்கள் சமூக வலைத்தளங்களுக்கான இணைப்புக்கள்:

FACEBOOK - https://web.facebook.com/AATSL-Toastmasters-Club-703814166417455/

LINKEDIN - https://www.linkedin.com/in/aatsl-toastmasters-club-30b060132/

YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCJ1sFArWar5QDzF9j6eOOOQ?view_as=subscriber

TWITTER - https://twitter.com/AATSLTM

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/aatsltoastmasters/?hl=en