நோக்கு & பணி

நடுத்தர அளவிலான கணக்கியல் நிபுணர்களுக்கு மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதியாக இருத்தல்.

எங்கள் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் முதலாளிகளுக்கு மதிப்பு சேர்க்கும் திறமையான நடுத்தர அளவிலான கணக்காளர்களாக மாறுவதற்கு உதவுவதன் மூலம் வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கான வழியை வழங்குவது. எங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் வலையமைப்பு ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்பை நாங்கள் வழங்குகிறோம், எங்கள் ஊழியர்கள் ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் சுவாரஸ்யமான பணிச்சூழல் மற்றும் கல்வி சேவை வழங்குநர்கள் கணக்கியல் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுடன் பரஸ்பர ஆதாயத்திற்காக ஒத்துழைக்கும் போது அவர்களின் விநியோக திறனை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறோம்.

மதிப்புகள்: :

 • தொழில் நிபுணத்துவம்
 • மாற்றங்களுக்கு தயாராக இருத்தல்
 • வாடிக்கையாளரை மையப்படுத்தல்
 • வெற்றியடைவதற்கான ஆர்வம்
 • அனைவருக்கும் மதிப்பளித்தல்
 • ஒன்றிணைந்து தொழில்புரிதல்

தந்திரோபாய நோக்கங்கள்:

 • ஆரோக்கியமான மாணவர் மற்றும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை பராமரித்தல்
 • உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு மதிப்பு கூட்டலை உருவாக்குதல்
 • தகுதிக்கான அங்கீகாரத்தை உருவாக்குதல்
 • பல திறமையான ஊழியர்களை வளர்த்தல்
 • தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுடனான உறவை மேம்படுத்துதல்